A
A+
A++
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Zasady zgłaszania zgromadzeń

W Polsce zasady, tryb organizowania, odbywania i rozwiązywania zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 

Zamiar zorganizowania zgromadzenia należy zgłosić, w zależności od rodzaju zgromadzenia:

- zgromadzenie, które ingeruje w ruch drogowy zgłasza się do organu gminy w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia,

- zgromadzenie, które nie ingeruje w ruch drogowy zgłasza się do gminnego (miejskiego) centrum zarządzania kryzysowego, a jeżeli takie nie zostało zorganizowane to do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

Nie podlega złoszeniu zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Jednakże takie zgromadzenie może być rozwiązane przez funkcjonariusza Policji, jeżeli:

  • jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
  • jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych,
  • jego przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy (ustawy - Prawo o zgromadzeniach) albo przepisy karne,
  • zakłóca przebieg zgromadzenia już organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a Prawo o zgromadzeniach.

 

Ustawa reguluje także tryb zorganizowania zgromadzenia cyklicznego, na którego zgodę wyraża wojewoda. Zgromadzenia cykliczne to takie, które organizowane są przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń.

Zgromadzeń nie zgłasza się na Policję. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

 

 

wyrażam zgodę

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.