A
A+
A++
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kartuskiego

Starostwo Powiatowe w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kartuskiego.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Pleszek. Kontakt: koordynator.dostepnosc@kartuskipowiat.pl, tel. 58 681 34 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Starostwo Powiatowe w Kartuzach odpowiada Przemysław Pleszek, koordynator.dostepnosc@kartuskipowiat.pl, tel.58 681 34 73.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

 

 

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Kartuzach mieści się w 7 lokalizacjach:

1. 83- 300 Kartuzy ul. Dworcowa 1. W budynku znajduje się Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny, Sekretariat Starosty, Gabinet Starosty oraz Wicestarosty. Wejście do budynku z poziomu gruntu znajduje się z tyłu budynku. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -  winda). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. 83-300 Kartuzy ul. 11 Listopada 7. W budynku znajduje się Rzecznik Praw Konsumenta. Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. 83-300 Kartuzy ul. Kościuszki 26. W budynku znajdują się 2 wydziały:  Wydział Geodezji na parterze oraz Wydział Budownictwa na pierwszym piętrze. Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy 3 Maja. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -  winda). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda znajdują się z tyłu budynku. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  

4. 83-300 Kartuzy ul. 3 Maja 2, W budynku znajduje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Zdrowia, Bezpieczeństwa i Współpracy z Organizacjami pozarządowymi, Konserwator Zabytków Powiatu Kartuskiego, Wydział Rozwoju,  Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych. Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 26. W budynku znajduje się Wydział Komunikacji, Wydział Edukacji Kultury i Promocji. Dla osób poruszających się na wózku została zainstalowana platforma przy schodowa prowadząca do drzwi głównych budynku. Na parterze brak barier dla osób poruszających się na wózku. W Wydziale Komunikacji obniżona lada do obsługi osób na wózku. Do pozostałych kondygnacji budynku utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

6. 83-330 Żukowo ul. Prusa 49. W budynku znajduje się Zamiejscowy Oddział Wydziału Komunikacji – kondygnacja +1. Wejście do budynku z poziomu gruntu. W budynku znajduje się winda. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -  winda). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

7. 83-340 Sierakowice ul. Brzozowa 1. W budynku znajduje się Zamiejscowy Oddział Wydziału Komunikacji. Wejście z poziomu gruntu. Brak barier architektonicznych.  


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczą się w 5 lokalizacjach:

1. 83-340 Sierakowice, ul. Piwna 23. W budynku znajduje się winda, przed obiektem znajduje się parking dla samochodów.

2. 83-300 Kartuzy, ul 3 Maja 3/15. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku.

3. 83-330 Żukowo, ul.3 Maja 9 B. W budynku znajduje się winda, przed obiektem znajduje się parking dla samochodów.

4. 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20.Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieści się na parterze, przed budynkiem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

5. 83-322 Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 13. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieści się na parterze, przed budynkiem znajduje się parking.

wyrażam zgodę

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.