A
A+
A++
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Do podstawowych zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. pełnienie dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring zagrożeń i środowiska;
 4. nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 7. współudział w realizacji ustawowych zadań starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007.

 

Zakres informacji jakich można oczekiwać od służb powiatowych oraz organów zarządzania kryzysowego gmin. W stałej gotowości w ramach powiatowego systemu zarządzania kryzysowego funkcjonuje podsystem monitorowania zagrożeń, którego zadaniem jest:

 1. uzyskiwanie informacji o zbliżaniu się lub stwierdzeniu faktu zaistnienia na określonym terenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska (w znacznych rozmiarach, które wywołuje znaczne ograniczenia w działalności organów administracji publicznej), związanego z zaistnieniem zagrożeń powodowanych przez: siły natury, zamierzoną lub niezamierzoną działalnością człowieka, a w szczególności zagrożeń, które mogą spowodować sytuacje kryzysowe, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w tym m.in.: wystąpieniem klęsk żywiołowych, powodzi, pożarów, huraganowych wiatrów, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, zagrożeń terrorystycznych lub innych podobnych zdarzeń noszących znamiona sytuacji kryzysowych,
 2. określenie rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń, oznaczenia stref niebezpiecznych i prognozowania rozwoju zdarzeń,
 3. uprzedzanie o zagrożeniu organów zarządzania kryzysowego oraz właściwych służb, inspekcji i straży,
 4. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz informowania o zalecanych zasadach postępowania i zachowania się ludności w zaistniałych sytuacjach.
wyrażam zgodę

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.