A
A+
A++
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
client.blog.warrning
Koronawirus aktualne zasady i ograniczenia.
26.10.2021
Koronawirus aktualne zasady i ograniczenia.

W związku z dynamicznie rozwijającą się w kraju sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl przedstawia aktualne zasady i ograniczenia obowiązujace na terenie Polski:

 

Dystans społeczny i maseczki

 

Ograniczenia w przemieszczaniu się

1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

-rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

-osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

-osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o -stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia -specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki.

 

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

 

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

-na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

-w autobusie, tramwaju i pociągu,

-w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

-w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba   (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

-w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

-w kinie i teatrze,

-u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

-w kościele i szkole, na uczelni

-w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w -instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

 

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

 

Kwarantanna

 

Ograniczenie dotyczy osób, które:

-przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,

-przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,

-miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z  osobą zakażoną (izolowaną),

-zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

 

Zgromadzenia i imprezy

 

Zgromadzenia

We wszystkich typach zgromadzeń może uczestniczyć maks. 150 osób. Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

 

Spotkania

W imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć maks. 150 osób.  Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości

Można organizować imprezy okolicznościowej na zewnątrz oraz wewnątrz (np. w restauracji). Obowiązuje limit osób – maks. 150. Tego typu wydarzenia mogłą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

Opieka i edukacja

 

Edukacja

Wszyscy uczniowie wrócili do nauczania stacjonarnego.

 

Żłobki i przedszkola

Żłobki i przedszkola są otwarte i sprawują opiekę nad dziećmi.

 

Usługi

 

Gastronomia

Lokale gastronomiczne działają w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

 

Restauracje hotelowe

Lokale gastronomiczne w restauracjach działają w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

 

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte i mogą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

Hotele

Hotele wznowiły działalność. Obowiązuje limit gości – maks. 75 proc. obłożenia hotelu.

 

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz zorganizowanych grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 r.ż.

 

Kultura i rozrywka

 

Muzea i galerie sztuki

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os. na 10 m2.

 

Kina

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

 

Teatry, opery, filharmonie

Na świeżym powietrzu:

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. W wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 250 osób.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

W pomieszczeniach:

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Zapewnienie, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa

 

Domy i ośrodki kultury

Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 75 proc. uczestników. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

 

Koncerty i widowiska cyrkowe

Wznowiono działalność koncertową w pomieszczeniach zamkniętych pod następującymi warunkami:

udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc. liczby miejsc,

zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych,

zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Koncerty i widowiska cyrkowe mogą być organizowane w plenerze pod następującymi warunkami:

udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc.  liczby miejsc,

zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19,

zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

 

Parki rozrywki na świeżym powietrzu

Parki rozrywki na świeżym powietrzu wznowiły działalność przy maks. 75 proc. obłożeniu.

 

Biblioteki

Możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 10 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:

udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;

aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia

Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia funkcjonują w reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit – maks. 150 osób.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

Targi, wystawy, kongresy, konferencje

Targi, kongresy i konferencje mogą być organizowane z zachowaniem limitu - 1 osoba na 10 m2.

 

Handel

 

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe

Sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe są otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje także limit osób – maks. 1 os. na 10 m2.

 

Sport i rekreacja

 

Siłownie, kluby, centra fitness, baseny oraz aquaparki, stoki narciarkie

Siłownie, kluby fitness, solaria działają w reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – maks. 1 os. na 10 m2.

Otwarte są również baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte, przy przy zachowaniu maks. 75 proc. obłożenia obiektu. Udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Podczas zajęć i wydarzeń sportowych, poza obiektami sportowymi, obowiązuje limit do 500 osób.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

Wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu odbywają się z udziałem maks. 50 proc. publiczności.

 

Transport

 

Komunikacja publiczna

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 100 proc. obłożenia.

 

Uroczystości religijne

 

Obowiązuje limit osób w miejscach kultu religijnego – maks. 75 proc. obłożenia. Rekomendujemy też odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu.

 

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja

 

Wznowiono działalność uzdrowiskową. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się przeciw COVID-19. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy nie trzeba będzie płacić.


 

Jednocześnie przypominamy, że oficjalne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa SARS-Cov-2 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziecie Państwo na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

wyrażam zgodę

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.